เราเดิมพันด้วยคุณภาพของข้อมูล เราต้องการเป็นบล็อกอ้างอิงดังนั้นเราจึงเดิมพันด้วยเนื้อหาส่วนบุคคลที่ไม่ซ้ำใครและมีคุณภาพข้อมูลที่เป็นจริงและเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้ เราเป็นบล็อกอิสระที่เราไม่เข้าร่วมกับบุคคลที่สามเมื่อเขียนข้อมูลหรือตรวจสอบ ความเป็นอิสระเป็นพื้นฐานสำหรับโครงการที่จะได้รับชื่อเสียงที่ดีจากผู้ใช้และการแข่งขัน เราต้องการซื่อสัตย์กับผู้ใช้ของเราและอธิบายสิ่งต่างๆตามที่เราเข้าใจ